Σχετικά με

We Grow Ideas Ideas είναι μια εναλλακτική πλατφόρμα χρηματοδότησης που βασίζεται σε μηχανισμούς πληθοχρηματοδότησης. Εδώ μπορείτε να αντλήσετε την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεστε για να φέρετε μια ιδέα με κοινωνικό αντίκτυπο στη ζωή.

Η πλατφόρμα είναι ένας χώρος όπου χτίζονται ισχυρές κοινότητες υποστηρικτών γύρω από δημιουργικές λύσεις. Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η επιθυμία να ανταποκριθούμε στις συλλογικές κοινωνικές ανάγκες μέσα από τα καινοτόμα έργα που προωθούμε. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε ανθρώπους και ιδέες για κοινωνικό μετασχηματισμό.

Μακροπρόθεσμα, θέλουμε το We Grow Ideas να γίνει ένας χώρος ανοιχτός, όπου τα μέλη της πλατφόρμας αλληλοϋποστηρίζονται και χτίζουν ισχυρές σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαφάνεια.

Το We Grow Ideas είναι ο χώρος όπου άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες λαμβάνουν υποστήριξη, επικύρωση και το θάρρος που χρειάζονται για να κάνουν μια θετική αλλαγή στις κοινότητες τους.

Η αποστολή μας

We Grow Ideas προωθεί την εναλλακτική χρηματοδότηση για την στήριξη ιδεών με θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Σκοπός μας είναι να χτίσουμε μια κοινότητα όπου καινοτόμα έργα βρίσκουν υποστηρικτές που τους βοηθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.

Οι αξίες μας

Εμπιστοσύνη

Δημιουργούμε ένα διαφανές πλαίσιο στο οποίο οι ιδέες και οι υποστηρικτές αυτών αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Κοινότητα

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο συνδέοντας ανθρώπους και ιδέες.

Καινοτομία

Υποστηρίζουμε βιώσιμες λύσεις που καινοτομούν και ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις.

Κουράγιο

Ενθαρρύνουμε τον πειραματισμό ιδεών που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης σε οργανωμένα περιβάλλοντα.

Ο μηχανισμός της πλατφόρμας

Μπορείτε να τρέξετε την δική σας καμπάνια στο We Grow Ideas μόνο εάν είστε νομική οντότητα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ.

ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ
Τί σημαίνει αυτό?

Εάν η καμπάνια έχει επιτύχει τον στόχο χρηματοδότησης της, δηλαδή εάν έχει συγκεντρωθεί ολόκληρο το ποσό που απαιτείται για την υπολοποίηση του έργου, η ιδέα θα χρηματοδοτηθεί και ο ιδρυτής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο για να υλοποιήσει την ιδέα του.Εάν η καμπάνια δεν έχει επιτύχει τον στόχο χρηματοδότησης της, θα επιστραφεί ολόκληρο το ποσό στους υποστηρικτές και ο ιδρυτής της καμπάνιας δεν θα επωφεληθεί από αυτό.

Στο We Grow Ideas:

 • 01

  Λάβετε χρηματοδότηση για το έργο σας.

 • 02

  Δημιουργήστε ένα δίκτυο υποστηρικτών γύρω από την καμπάνια σας.

 • 03

  Αναπτύξτε την κοινότητα μέσω δημιουργικών ιδεών με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

 • 04

  Μετατρέψτε τον κόσμο σε ένα καλύτερο μέρος.