0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν
0.02%
Στόχος 6.250 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 500 
100.00%
Στόχος 500 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 51 
0.85%
Στόχος 6.000 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 500 
100.00%
Στόχος 500 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 1.915 
127.68%
Στόχος 1.500 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 40 
0.40%
Στόχος 10.000 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 40 
0.40%
Στόχος 10.000 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 6.506 
100.09%
Στόχος 6.500 
0 Απομένουν μέρες
Μαζεύτηκαν 415 
4.15%
Στόχος 10.000