Κοινότητα SELC

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στις τοπικές κοινωνίες (SELC) είναι το έργο που συνδέει την εμπειρία 6 διεθνών εταίρων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, της επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων και της πληθοχρηματοδότησης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό στοιχείο βασισμένο στις αρχές σχεδιασμού σκέψης και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.

Το SELC είναι ένας ανοιχτός κόμβος πόρων και χρήσιμων υλικών για επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως για οργανισμούς από την Ευρώπη που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Προκειμένου να αναπτύξουμε την ικανότητα αυτών των οργανισμών να υποστηρίζουν τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, έχουμε μεταφέρει την εμπειρία μας σε σχετικούς οδηγούς, εργαλεία μάθησης και εκπαίδευσης, διαδικτυακά σεμινάρια, χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα και άρθρα, με ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα. Στην Κοινότητα SELC η μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος.

Μέσω του έργου, παρέχουμε επίσης άμεση καθοδήγηση και κατάρτιση σε 60 άτομα με ιδέες κοινωνικής καινοτομίας και 12 από αυτά εκτελούν καμπάνιες πληθοχρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών τους επιχειρήσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+..

Oι εταίροι του έργου είναι:

Civitas Foundation for Civil Society Cluj

Romania - Applicant organization

Asociația Centrul Pentru Legislație Nonprofit

Romania

Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială

Romania

Synthesis Center for Research and Education Limited

Cyprus

Consorzio Materahub Industrie culturali e creative

Italy

Diesis
Network

Belgium

Human-centered approach tools​

Guides & best practices

Research / Ecosystem

Articles

Webinars and panel discussions